Ai đi để đón, biết đón ai về?
Bâng khuâng dặm trường muôn nẻo quán quê
Người đến người đi tiễn về chín suối
Lượt đón lượt đưa cớ chẳng hà nề!

Lòng cứ chờ cứ ngóng đợi mùa sang
Lo thu muộn sợ đông tràn phố sớm
Xuân muốn ở ngại hè nắng chói chang
Thôi đắp đổi chăn bốn mùa hở kín!

Vài giây thôi chậm nghe lòng nhắn nhủ
Có ai kia vẫn chờ ta thức tỉnh
Giữa cách khoảng nhịp tim vào sự sống
Chính là Ngài, Tạo hoá của Ân ban.

Mọi người về trong muôn mùa vũ trụ
Chốn yêu thương giữa tấm màn nhung nhớ
Còn bên nhau trong cội yêu Thiên Chúa
Chỉ cần ta cứ biết đón đưa nhau.

Sài Gòn, 2/9/2015