Vũ trụ ôi, có duyên phận vợi vời!
Quả đất ngời ruột sôi năm tháng
Ngần ấy ngày đang đong đầy phẩm giá
Tuyệt đỉnh nhân sinh tuyệt đỉnh con người.

Chục tỉ năm cánh sao băng lướt sáng
Người ngụ nơi đâu tận chốn vĩnh hằng?
Đêm sao sa mang theo Người bí ẩn
Ta ước gì có đôi mắt của vầng trăng

Ta hạt ngọc chín tỉ năm thai nghén
Thành tim yêu nuôi thân xác tật nguyền
Con người monh manh địa cầu mỏng mảnh
Hồn kiêu sa trong chất ngọc tinh tuyền

Người Yêu ôi, Ngài trao ta phẩm hạnh
Gìn giữ nâng niu tinh luyện một đời
Ánh sáng trắng Ngài dũa ta lóng lánh
Mềm yêu thương ngọc hạt nứt nụ rồi.

Sài gòn, 12/10/2015 sáng đầu tuần làm việc.
Riêng tặng tới những người con yêu thương của Thiên Chúa duy nhất