Một khúc sông sôi ùng ục sa phù
Một bãi bờ bồi nghe chừng hớn hở
Một trái tim côi thèm lắm lời ru
Một cậu bé ngồi mở toang buồng phổi.

Sinh khối trời cao ươm hương mùa nụ
Huyết mạch dâng trào chắp cánh tụng ca
Môi người lửa đỏ mật ngọt vị tha
Trán sáng mặt ngà tươi vui tinh tú.

Nước lũ yêu thương cuốn vào lịch sử
Quyện với xa xăm hoá giải cuộc tình
Chức phận làm con đón Cha hiển ngự
Thiên duyên nhân ứng nồng ấm bình minh.

Cội sinh muôn loài Ý Thiêng tình tự
Chốn cõi tâm hồn tư riêng Thiên Tứ
Tận hiến trí lòng xác thân vinh dự
Rạng rỡ gia đình nhân loại của Cha.

Cùng với gia đình An Phong trên núi Mẹ Giang Sơn, Ban Mê Thuột, 16/2/2016