Túi khôn cuộc đời sao đong đầy niềm nhớ
Da diết yêu thương chẳng quản dại khờ
Ta đong vào hơi thở
Trọn mười giấc ấu thơ
Trong đôi mươi xuân nở
Có mười cánh phượng mơ
Đem thu vào trăn trở
Ba thập kỷ đông sơ.

Diệu kỳ cuộc đời qua con đường Thiên Ý
Nôn nao xôn xao mắt nai ngời thiện mỹ
Cánh rừng chuyển mùa sang
Vui quãng đường lưu ký
Lao công ươm thi vị
Đổ lệ ướt hai hàng
Ta dạo bước tình lang
Mắt Trời cao khôn ví.

Miệt mài bụi đường chẳng đua tranh sự sống
Nghĩa lý yêu thương vương lan trong đời rộng
Chút bất nhẫn tình người
Nhanh tan vào trời lộng
Bình minh lại nở tươi
Vượt bóng tối ma hời
Dâng cảm nguồn huyết thống
Tâm Thiên Chúa rạng ngời.

Vươn đôi tay con thơ đón Xuân Hồng Cứu độ
Gieo tin khắp mọi miền trông cho mùa lúa trổ
Ta kín nước trong xanh
Đồng hạ dẫu nhọc nhằn
Tín dâng ngàn thách đố
Nhận ơn tràn tuôn đổ
Ta gặt vụ mùa nhanh.

24.5.2016 Mừng Lễ Mẹ PHCGH