Ngắm ngước vòm trời cao xanh xanh thắm
Nhận quà Cha trao ôi say say đắm
Ánh Mắt Ngài hồng toả sắc tình yêu
Một chốn đời tâm trí vào thăm thẳm.

Màu vương vấn vết thời gian ngồ ngộ
Ký ức còn bao điều chưa thổ lộ
Vàng Thu Đông trắng Hạ đỏ Xuân hồng
Tình nồng Cha con muôn muôn đời ái mộ.

Môi miệng con nếm ngọt ngào vị nhớ
Trời bình yên Cha ban tràn hơi thở
Hương nhuỵ Tình Ngài giữa thiên nhiên rộng mở
Sáng màu thơm Mùa Cứu Độ nhân trần.

Xin đôi tay biết chối từ vũ khí
Vẽ chiến tranh nhoà gam màu mộng mị
Được là chi ngày mai có là chi
Màu huỷ diệt bức tranh đời ích kỷ.

Màu quá khứ hiện tại với tương lai
Màu bình minh cuả sinh sôi tạo dựng
Màu hoàng hôn Cha trao con Linh hứng
Dệt trời thơ dậy hương sắc thiên thai.

3/11/2016