LÒNG TRO SÂU LẮNG

Đức mến diệu ngần trời vương toả ngát
Yêu đường chân lý  trỗi khúc ngợi ca
Thương sẻ thương chia sống giữa thái hoà
Thổi gió thổi hương, Cha tôi chúc phúc.

Vào đây dựng xây lúc này là lúc
Sa mạc tinh cầu thương xót Chúa ơi
Mạc khải Tin Mừng mắt mở nụ chồi
Gió Thánh Linh cha thổi vào ơn gọi.

Nghĩa thiết từ đây bình minh chói lọi
Tình chẳng phôi pha sóng gió êm dần
Này chị này em ruột nối tình thân
Đến nhận Cha mình là Thiên Chúa nhé !

Giải nghĩa tình yêu cho thôi bóng lẻ
Phóng mắt tầm xuân giải hết nỗi buồn
Lòng dặn lòng nhịp tim chia mãi
Tro nhẹ thênh thênh trút bỏ lắng lo.

Đức yêu thương thổi vào sa mạc gió
Nghĩa tình này đến giải phóng lòng tro.

Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng Hoa Tulip, 24/5/2017Dã Tràng Cát