Đã từng có chiếc lá vàng trăng mật
Rớt buổi chiều tàn theo gió cuốn lên
Khiến ai kia chợt ngước nhìn xanh thắm
Nỗi tư lự đã rớt giữa sân mềm


Đã từng có một ngọn gió đẩy đưa
Cứ cuốn lên cứ rộn lên mọi sự
Lướt thềm cỏ hất luôn sợi tóc thừa
Bung lồng ngực rủ rê đời phiêu lãng

Đó gió đã từng kết bạn rủ về
Bao bụi trần long đong cánh én bạc
Khiến dương gian ngôi nhà quá phủ phê
Những nỗi niềm chật kín lòng trầm mặc


Lũ gió có kéo nước lên dậy sóng
Sông lờ lững đã cuồn cuộn phù sa
Gỗ thân mục tắm mát đường về cội
Muốn hỏi thăm ngọn gió quá thật thà

Để tháng Tám hôm nay vào bão tố
Mắt ai kia dõi tận đỉnh non ngàn
Dục Đức tin lại băng tràn dữ dội
Cuộn trong lòng Tâm Thiên Chúa ủi an.


2015 tháng Tám bão dông