Thì anh vẫn dẫm đạp bao buổi chiều cô mặc
Em ngọn cỏ xanh rêu bên mộ đất đời mình
Nỗi hoài nghi lòng anh như giăng mắc
Có tình yêu hay cũng chỉ bóng hình?

Là anh gió đã trêu đùa tóc rối
Khẽ bàn tay anh vén ngọn cỏ hoang thì
Là lòng anh vẫn như đang mở hội
Rạo rực xanh um cỏ em dâng hiến nỗi ôm ghì

Vẫn anh rất vô tình ngàn yêu thương bên cỏ úa
Để đời mình trôi lạc bước viễn vông
Vào mùa cỏ lúa thì con gái
Em tang thương được bồi đắp vệ đồng

Anh dẫm đi cho em mềm mại bên dưới
Giày chân anh thô kệch vãng một đời
Yêu đi anh vào lòng em đôi chân trần thôi nhé!
Có da diết yêu thương hãy tập cảm lòng Trời

Anh luôn ngộ nhận đau khổ em vô lối
Không đâu anh, em đã đón được tình CHA
Ngài Tạo Hoá đã thương em niềm thống hối
Nguyện cầu cho anh người lữ khách thật thà

Cứ dẫm nữa đi anh mà chân tình khám phá
Cội tình yêu cỏ em phúc tràn bờ
Hoa thảo dại mà khung trời nhận biết
Có Thiên Chúa yêu thương là CHA mình anh hỡi!

Mùa yêu thương
Cảm tác với nhà thơ Đào Công Điện