Vũ trụ lớn lao quả bóng lớn lao
Mức vợi vời đang ngoài tầm hiểu biết
Thật diệu kỳ cho con người khám phá
Thế hệ nối nhau chuỗi bước nghẹn ngào.

Tiếp tục thôi cuộc ngưỡng chiêm tạo dựng
Có bàn tay, khối óc nào nghiệm ứng
Ngỡ ngàng sao, hỏi lòng có tri ân
Hay tâm khảm muốn cất lời ca tụng?

Nhân loại có định rằng hiểu hết chăng
Cho xong cuộc để đi vào kết luận
Có hay không Bàn Tay Ngài tạo dựng
Chỉ hư vô hay một Đấng vĩnh hằng?

Ai muốn tìm một lý do tạo dựng
Hay ngẫu nhiên vạn vật đã nảy sinh
Loài thụ ân muốn chối từ Con Tạo
Để chứng minh mình đã đẻ chính mình.

Ai tạo dựng giải khuây vờn quả bóng
Chơi trăng sao, lỗ đen, diệu hàm sóng
Cuộc pháo hoa khiến tinh tú nhạt nhoà
Lòng kiêu ngạo luôn thắt ngang cuống họng.

Khám phá đi chứ, dừng lại mà vương
Óc biện giải liệu thấu đáo lối đường
Hay niềm tin chính phép ta đi tới
Đón hiển nhiên để hiển nhiên tỏ tường.

Khung chiều kích luôn ứng vào vật dựng
Mức ngỡ ngàng quan chiêm trong tuyệt vọng
Muốn chứng minh mà chưa thể chứng minh
Xin tiếp bước mà thoả tình vọng ngóng.

Trời nhiệm lạ trao tình yêu sáng lạn
Chốn nguyện cầu giải được đôi vấn nạn
Có tình yêu hay không có tình yêu
Từ nguồn cội hay chỉ từ lòng đất.

Cửa Đức Tin bén duyên lòng khoa học
Tiến thật nhanh vào hạnh phúc ngay bên
Tình trao hiến nhưng chẳng là đồng dạng
Phàm nhân con và Thiên Chúa Cha hiền.

Quả thật thế bí ẩn điều cất dấu
Chỉ tỏ ra trong cõi sống Cha Trời
Quá hiển nhiên cho nguyên nhân- kết quả
Nhưng Cội Yêu chẳng theo lẽ con người.

Bất khả tri hư không và Thiên Chúa
Nhìn trăng sao ta hiểu lẽ hữu hình
Với sự dữ oằn lưng trên nhục thể
Nên Tình Yêu trả giá máu thập hình.

Nhận, không nhận, vẫn có đó Ân Huệ
Chúa kiên trung, Lòng Thương Xót hải hà
Cầm lòng nghe Tiếng Cha mình thủ thỉ
Giữa nhịp tim mời con cái về nhà.

Tháng 11-2015
Dọn lòng bước vào Năm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha.