Tuổi em bóng xế buông chiều
Thời gian phủ bụi nét kiều nữ nhi
Hương thơm quả chín độ thì
Đâu là nhan sắc tình si ửng hồng
Da xanh ruột đỏ nghĩa nồng
Thiên ân kết ngãi trao lòng em xuân

"Thương tặng em gái kết nghĩa...TH"