Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: xuân (41) chim yến (1)
Đăng ngày 10/08/2019 19:40, số lượt xem: 245

Mùa đông chim yến phương nào?
Tìm em vượt biển trăng sao anh tìm
Sao em không vớt nỡ dìm
Để hồn anh mãi nổi chìm lênh đênh?

2004
Nguồn: Tuyển tập thơ Phù Sa Của Gió - NXB Văn Nghệ 2007 (nhiều tác giả)