Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: xuân (36) chim yến (1)
Đăng ngày 10/08/2019 19:40, số lượt xem: 96

Mùa đông chim yến phương nào?
Tìm em vượt biển trăng sao anh tìm
Sao em không vớt nỡ dìm
Để hồn anh mãi nổi chìm lênh đênh?

2004
Nguồn: Tuyển tập thơ Phù Sa Của Gió - NXB Văn Nghệ 2007 (nhiều tác giả)