Đất nước vào mưa,
Cha ơi!

Mưa nói gì muôn giọt rơi không ngớt!
Mưa bảo gì chạm đáy lòng bất chợt
Mưa tặng gì khiến hồn con run rẩy
Mưa kiêu sa nhướng mắt hướng mây nguồn!

Mưa nhỏ nhẹ đan tay người ướt sũng
Mưa thở ra sao nghe mùi thuốc súng
Mưa cúi gằm có nghe tim động đậy
Mưa bội tình giòng lệ nóng thôi tuôn!

Nhân sinh cũng vào mưa,
Cha ơi!

Mưa trời cao phủ ân tình thác đổ
Mưa nhân hiền ngân thương hoa nở rộ
Mưa an bình tin yêu vào tất bật
Mưa dặm trường bắt nhịp những môi hôn!

Mưa thiện nhân giao hoà nguồn Thiên Ý
Mưa bao dung Tâm Cha Ba Ngôi Vị
Mưa chân lý tình yêu trong sự thật
Mưa dẫn nguồn sức sống tự trong nôi!

Và lòng con cũng dậy mưa,
Cha nhé!

Cha bên con mỗi sớm hôm lao nhọc
Cha dìu con vì đường đầy gai góc
Cha của con là Cha yêu nhất nhất
Cha ơi Cha, con lại khóc mất rồi!

Sài gòn, mùa Thánh Tâm Cha
Tháng 6-2013