Đào
Cứ đào sâu
Hố rỗng toác lật viên kim cương chôn vùi khốn khổ
Bật răng hàm miệng khoái trá độc ác cơ man
Mắt lấp lánh ánh vinh quang lồ lộ
Nhận được gì cơn điên loạn trần gian?

Đắp
Cứ đắp cao
Những núi rác thành tựu của nền văn minh rác rưởi
Công nghệ người đã đọ với trăng sao
Ngày nhọc nhằn đêm hả hê rũ rượi
Rác trong lòng rác mặc áo thanh tao

Bươi
Cứ bươi tìm
Tìm miếng ăn đoạ ngục
Bẩy tỉ người ai quẳng bùn khiến đời kia lúc nhúc
Hoạ sinh tồn sao giã nát con tim
Bươi của cải quên nhân loài huyết nhục.

Vươn
Vươn lên
Vươn tình thương
Từ thấp hèn bóng tối
Vén bầu mây mặc xám ngoét thê lương
Thân tiều tuỵ có trăng soi bóng mắt
Thả linh hồn về với Đấng Từ Bi.

Sài Gòn đêm 30/8/2016