Từng người từng người từ giã trần gian
Mà về đâu nơi không là như thế
Tổ tiên xưa nối tiếp bao thế hệ
Miền định cư vào cõi sống thanh nhàn

Những gẫy đổ những bền gan thi thố
Ta xây vào một đức hạnh mai sau
Không như thế ta học điều thay đổi
Lá vàng rơi thu đem đến nhiệm màu.

Tiễn biệt trong mắt ngấn lệ thương đau
Ta ở lại lo tiền đồ con cháu
Dựng niềm tin vào tình yêu soi thấu
Ta hẹn người đón Hồng Phúc bên nhau.

Chuẩn bị nào nơi không là như thế
Dẫu gian nan giọt nước mắt tặng trao
Nghe "bể khổ" tập sống yêu cho thật
Cõi nhân gian ta tập nếm ngọt ngào.

Chiều lá rơi lòng chẳng ngại ngắn dài
Đất mẹ hiền cứ trẩy xuôi về cội
Rộn hợp hoan như sương kết giọt mai
Trời đón đất Thiên Duyên này một lối.

20/6/2016
Tiễn biệt người con đồng hương thứ NĂM 2016 về Đất Hứa. Đồng hương làng Nỗ Lực