Nghiệp gì thì nghiệp, một hành vi Ơn gọi
Dở đúng dở sai Đấng gọi mình đâu hỏi
Chút tích sự Ngài ban bước chân kia luồn lõi
Ta đứa con lon ton có Cha là Đại Sự.

Trẻ thơ cứ khóc cười
Trăm năm còn bé lắm
Nỗi sợ hãi xa người
Cuộc năm tháng héo tươi!

Mấy chục niên xanh rì đôi lần ta khóc mướn
Để tạc vào lòng đau
Nỗi đau của da màu
Có Cha là Đại Sự
Lo gì những trả vay.

Mau mau sống bên nhau
Cả đứa điệu đà lẫn đứa àu nhàu
Ừ, thì lủi thủi theo Cha
Bóng giọt thơ Đại sự cứ mãi thích lưng ta.

Chút giao cảm với nhà thơ Thanhqs Đà Nẵng