Ta vẫy vầng trăng thương
Ta đón gió bên đường
Ta khuya nhìn bóng đổ
Thức mãi giấc tư tương.

Thật đó, rất im lìm
Vẵng xa nhịp con tim
Đập rung đêm tĩnh lặng
Giọt sương rớt nổi chìm.

Nghe toả chiếu trong ta
Ánh minh quang thật lạ
Soi xuyên lòng yên ả
Đức thiện ngọt vị tha.

Đêm có là đêm Thánh
Chốn lòng không hoang lạnh
Ngưng tụ phút trần gian
Sóng trời đêm lóng lánh.

Ta đón Thánh Thần đêm
Hồn thơ rên tiếng nhỏ
Nghe ấm êm tai mềm
Lời Ngài đang nhủ đó!

Thứ Sáu 13/5/2016