Nghe nói hoa kia sắp nở chóng tàn
Lúc vươn nụ cánh mềm cương nhuỵ lắm
Nghe nói ai sốt ruột hối nở mau
Chẳng là phút chốc cho qua tháng ngày

Tôi ngắm hoa, chu trình một toàn bích
Từ cội rễ vươn lên với hành trình
Của hướng thượng đơm cành ra ánh sáng
Chất ngất niềm vui tràn ứ lúc bình minh

Hoa có sắc không hương, một vị tan
Trao ngọt lắng lòng đời hoa tận hiến
Giấc ngủ sâu sao gọi cánh úa tàn?
Chẳng phù du những vị lý dương gian

Quà của Ngài, nỗi niềm Đấng Tạo Hoá
Tình thâm giao được nối kết hiền nhân
Ngài chúc phúc cho môi cười rạng rỡ
Mở lòng ra, con cái sống tri ân.

6-11-2015
Hoa phố hẻm, 18 Nguyễn Cửu Vân Bình Thạnh