Trời trở gió, sức tràn tuôn trong lòng người chính trực
Trời buông mây, che mái đầu xoã xuôi miền tỉnh thức
Trời lá đổ, khúc tâm tình rừng chiều thu rạo rực
Trời giăng sương mưa bụi khoả mờ giấc mộng con.

Phải Cha không, đánh thức vầng dương đón con vào độ nhật
Phải Cha không, tung nắng toả tập con yêu trong sự thật
Phải Cha không, hoàng hôn chiều đón con vào mật thất
Phải Cha không, đêm buông màn ngắm một trái tim thơ!

Đó tự bầu trời Cha cháy lòng yêu nhân loại
Đó tự Đồi cao Ngôi Thánh Tử đã chết treo gieo Ơn Cứu Chuộc
Đó tự ngàn khơi Thần khí gởi lời cho từng ơn gọi
Đó tự mộ phần Giêsu đã chiến thắng Phục sinh.

Mỗi hơi thở con dâng lời nguyện nhỏ
Mỗi ánh nhìn con thỏ thẻ đức tin
Mỗi nhịp động giọt máu tim nức nở
Mỗi tâm tư con thinh lặng ngắm nhìn
Bầu trời Cha
Mây đổ tuôn
Lòng Thương Xót.

Jos. Cao Thái tâm tình
Thứ Sáu 13/5/2016