Thu qua miền nhớ gió đông buồn
Vào ôm rét mướt giọt thơ tuôn
Lòng ai hồng ửng khi trời xám
Bỏ lại xanh xao cất bước luôn

Thu rớt lửa yêu đáy mắt ai
Đông phả tuyết sương ướm vết hài
Lối đi thiên hướng chuông ngân lại
Rung khẽ cội tim máu có phai

Sự sống Cha* trao giấc ân tình
Niềm đau ươm nắng mộng bình minh
Đông giá đóng băng ngoài hiên cửa
Bếp lòng còn đỏ khối nguyên hình

Nếu đông sớm biết học điệu ru
Nắng xuân chờ đón hạ cùng thu
Hoa đắng sẽ thôi giọt nước mắt
Nhân loại đồng xanh hết ao tù.

Cảm tác với nhà thơ Nhatthuyh qua thi phẩm "Tình Thu"
*Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương hết mọi người chúng ta.