Ta nhặt bên đường mấy giọt mưa
Tưởng cơn dông nước trút dư thừa
Đôi tay đã lạnh nhàu trơn ướt
Lóng lánh đâu rồi những hạt mưa

Thuỷ cầu rạn vỡ bóng đêm rơi
Loé sáng sao sa một ánh ngời
Góp nhặt theo vào Đông Xuân Hạ
Đời kia đọng mắt hạt Thu vơi.

Ta giọt bên đời mấy lệ sa
Góp vào kho lẫm những vàng ngà
Đổi trao lẽ sống tình chiu chắt
Nhặt mãi bên đường những vị tha

Ta đón Hồng Ân đón khí thiêng
Phổng phao tim thất nhịp lành hiền
Trời ban vũ hội từng giây phút
Gội hết ưu phiền đón giấc Thiên.

8/8/2016