Mộng theo cùng ánh trăng tàn,
Trăng tàn thì mộng cũng hoang lạc rồi.
Lòng đau gọi mộng về thôi,
Tiếng chim khảm khắc ngoài trời mưa bay.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại