29/06/2022 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trần Mộng Hoà
贈陳夢和

Tác giả: Chu thị - 周氏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2020 20:16

 

Nguyên tác

夢和殘月到樓西,
月過樓西夢已迷。
喚起一聲腸斷處,
落花枝上鷓鴣啼。

Phiên âm

Mộng hoà tàn nguyệt đáo lâu tê (tây),
Nguyệt quá lâu tê (tây) mộng dĩ mê.
Hoán khởi nhất thanh trường đoạn xứ,
Lạc hoa chi thượng giá cô đề.

Dịch nghĩa

Mộng cùng với ánh trăng tàn đến lầu tây,
Trăng đã lặn quá lầu tây, mộng đã mê lạc.
Gọi một tiếng tỉnh giấc mộng ở nơi đau lòng,
Trên cành hoa rụng, chim giá cô hót.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Mộng theo cùng ánh trăng tàn,
Trăng tàn thì mộng cũng hoang lạc rồi.
Lòng đau gọi mộng về thôi,
Tiếng chim khảm khắc ngoài trời mưa bay.
Bài thơ này chép trong Thiên thủ Tống nhân tuyệt cú.

Trần Mộng Hoà tên là Trần Trúc 陳筑, tự Mộng Hoà.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu thị » Tặng Trần Mộng Hoà