23.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 23/11/2015 00:06 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 19/02/2019 22:33 bởi tôn tiền tử
Chu Thu Hằng vốn là một cây bút của hội bút Hương đầu mùa, báo Hoa học trò cũ, có nhiều truyện ngắn. Hiện chị là tổng biên tập báo Văn hoá, và là một nhà văn viết truyện ngắn, nhà thơ, nhà biên kịch phim truyền hình.