Tao già rồi hũ lẩu vẫn còn đầy
Tóc tao bạc cái mắt còn nhìn rõ
Nào cùng uống! Mày thật bụng như con ong
Chỉ biết một đàn một tổ

Nào cùng uống! Mày như con nai gặm cỏ
Như con hổ săn mồi
Không giống cái kiềng hai chân
Không giống con trâu ba cẳng

Tao già rồi miếng cơm thành đắng
Miếng ngon thành buồn
Chỉ lấy hũ lẩu, cây rừng làm bạn
Chỉ thương bộ đội nắng lửa mưa nguồn

Nào cùng uống! Bộ đội còn trẻ hung
Còn qua nhiều cái gềnh, cái thác
Còn dẫm phải gai, chạm nanh kẻ ác
Còn phải lớn cao như cây nghiến đỉnh đèo