Một ngày dù hửng nắng
Một ngày dù mưa rào
Cháu nhớ nhà bà Chuẩn như thế nào.

Góc khuất từ đợt nghỉ lễ
Con đường đến với điểm du lịch
Nhà cậu Vũ đổi thay thế nào
Lúc có mợ Linh chẳng ngại ngần
Hôm Tết đến
Cháu thường xuyên tới nhà
Có mừng tuổi
Cả huyện mình có phúc..

Dù gần nhau
Các thành viên mỗi người một ngành
Có bà Chuẩn làm giáo dục mầm non
Cậu Long theo đuổi nghề công đoàn
Cậu Vũ có thêm nhiều nhóm bạn
Còn mợ Linh trong giáo dục trung học
Lại xa, xa mãi cũng tới gần.

Giờ cháu đã lớn, cháu đã khoẻ mạnh
Có ngọn lửa ấm trong thành phố
Dẫu có lúc nào quên lời nhắn
Ngày nghỉ là cháu lại vào thăm.

Gửi tặng tới gia đình nhà cậu Long

(Hoà Bình 2021)