Các bạn cùng tới Kim Bôi
Có dòng suối khoáng xanh trong mát lành
Còn gợi nhớ cho các bạn
Một địa điểm khá thú vị chẳng quên.

Cuộc khởi đầu càng nỗ lực
Chạy sang Vĩnh Tiến, Tú Sơn, Vĩnh Đồng
Cùng trở vào thị trấn Bo
Có dòng suối mát ngắm nhìn chúng tôi.

Mị Hoà, Cuối Hạ, Nuông Dăm
Chúng mình chưa từng tới chơi mỗi lần
Sào Báy, Hợp Tiến, Hợp Kim
Và trở vào xã Nam Thượng mến yêu.

Cũng như các bạn trẻ tuổi
Có thêm người lão thành càng hân hoan
Vì Kim Bôi luôn sáng rực
Cho ta giọt nước chuẩn của thiên nhiên.

Nay Kim Bôi càng lớn mạnh
Chung cùng dòng nước trên mọi không gian
Mến nhau như bạn tri kỷ
Cho Kim Bôi có muôn nguồn sống cao.

(Gửi tặng người dân huyện Kim Bôi, Hoà Bình)

(Hoà Bình 2021)