11.00
Nước: Anh
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- William Shakespeare (140 bài)
- Samuel Daniel (1 bài)
- John Donne (5 bài)
- Ben Jonson (9 bài)
- Philip Sidney (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/05/2009 08:06 bởi hongha83
Christopher Marlowe (26/2/1564 - 30/5/1593) là nhà thơ phục hưng Anh, dưới thời nữ hoàng Elisabeth, sinh ở Canterbury, con của một người thợ giày nghèo. Năm 1579 được vào học ở trường King’s School. Năm 1580 Christopher Marlowe học ở trường Corpus Christi Colledge ở Cambridge. Năm 1584, ông đỗ Cử nhân (B.A). Sau khi có được bằng, Christopher Marlowe chuyên tâm viết kịch và thơ. Năm 1587, công diễn vở Tamburlaine. Kịch của Christopher Marlowe có ảnh hưởng sâu sắc đến kịch của Shakespeare sau này. Về thơ, ông có tập The Passionate Pilgrim (1599) xuất bản sau khi tác giả mất.