Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 08:04, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 01:58

Thôi nhớ hoa xong lại nhớ người
Chiến khu phương ấy trắng mây trời
Chửa về Tuyên Thái thăm tre trúc
Hãy đến sông Hồng ngóng nứa xuôi


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002