Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 18:12

送柴司戶充劉卿判官之嶺外

嶺外資雄鎮,
朝端寵節旄。
月卿臨幕府,
星使出詞曹。
海對羊城闊,
山連象郡高。
風霜驅瘴癘,
忠信涉波濤。
別恨隨流水,
交情脫寶刀。
有才無不適,
行矣莫徒勞。

 

Tống Sài tư hộ sung Lưu khanh phán quan chi Lãnh Ngoại

Lãnh Ngoại tư hùng trấn,
Triều đoan sủng tiết mao.
Nguyệt khanh lâm mạc phủ,
Tinh sứ xuất từ tào.
Hải đối Dương thành khoát,
Sơn liên Tượng quận cao.
Phong sương khu chướng lệ,
Trung tín thiệp ba đào.
Biệt hận tuỳ lưu thuỷ,
Giao tình đoái bảo đao.
Hữu tài vô bất thích,
Hành hĩ mạc đồ lao.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lãnh Ngoại nhờ đất mạnh
Cần quân gửi tước cao
Công khanh ngồi mạc phủ
Sứ giả giỏi từ tào
Biển ngó thành Dương rộng
Non liền quận Tượng cao
Gió sương dồn chướng khí
Trung tín vượt ba đào
Hận biệt theo nước chảy
Giao tình gươm báu trao
Có tài đâu chẳng đạt
Đi nhé mặc gian lao


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lãnh Ngoại nhờ oai dũng
Triều đình thưởng tiết mao
Ông Khanh lên sảnh nhận
Sứ giả đọc văn trao
Thành Dương gần biển rộng
Núi ở quận Tượng cao
Gió sương xua chướng khí
Trung tín vượt sóng trào
Buồn biệt theo dòng chảy
Tình bạn đoái bảo đao
Có tài đâu cũng hợp
Đừng sợ nỗi gian lao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời