Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2015 12:40

Ai thả vàng bay trong gió
Cho đường ngập nắng chiều nay

Tay ấm mùa xuân vừa đến
Tình nồng, dù chưa men say

Thương cánh mai vàng chăm chỉ
Em chưa lỡ hẹn bao giờ

Bồi hồi dừng trông trang viết
Yêu người, anh mãi làm thơ...


Tháng 12-1994

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995