11/12/2022 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2015 12:40

 

Ai thả vàng bay trong gió
Cho đường ngập nắng chiều nay

Tay ấm mùa xuân vừa đến
Tình nồng, dù chưa men say

Thương cánh mai vàng chăm chỉ
Em chưa lỡ hẹn bao giờ

Bồi hồi dừng trông trang viết
Yêu người, anh mãi làm thơ...
Tháng 12-1994

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Mùa xuân