Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2015 12:35

Tặng Lương Văn Tại

Điệp vàng reo
Bước em đi
Đường chao lá mới
hẹn gì đầu năm
Xuân sang rồi đó, mùa xuân
Ấm lên hơi gió
Ngập ngừng lá rơi?

Sớm nay chồi biếc vươn trời
Mùa xuân
chim én gọi người
Cùng bay...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]