19/10/2021 03:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim én gọi người

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2015 12:35

 

Tặng Lương Văn Tại

Điệp vàng reo
Bước em đi
Đường chao lá mới
hẹn gì đầu năm
Xuân sang rồi đó, mùa xuân
Ấm lên hơi gió
Ngập ngừng lá rơi?

Sớm nay chồi biếc vươn trời
Mùa xuân
chim én gọi người
Cùng bay...
Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Chim én gọi người