Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/03/2019 21:26, số lượt xem: 61

Chợt nhớ bên trời xa
Thương yêu thấy mặn mà
Bóng em chìm trong nhớ
Từng giờ thêm thiết tha

Ngồi chợt ngó bên kia
Sầu vơi khi đêm về
Cầu bóng em còn đó
Dù cách trở sơn khê

Vật vờ bao cảnh khuya
Bóng ai in chẳng mờ
Từng đêm vẫn in đó
Một cõi yêu thương xa

Thơ thẩn với cơn mơ
Lang thang tiếng gọi chờ
Mấy mùa sầu sầu đó
Thương em cả trong mơ

08.00 đêm 06.12.2016
yêu thương cả trong mơ