Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2018 22:30, số lượt xem: 99

Còn một tiếng tặng em
Xa nhau cuối nẻo đường
Đã lâu anh gom xuống
Dòng thơ buồn thấu xương

Còn một lời cho em
Chẳng bao giờ anh quên
Bóng em chìm trong nhớ
Từng giờ thấy thêm thương

Còn lá lòng tặng em
Dù phủ ngập vết thương
Thời gian xa nhau đó
Anh băng bó tặng em

Còn trái tim của em
Ở trong lồng ngực anh
Đêm nào cũng vang tiếng
Trôi về miền nhớ thương

10.00 đêm 17.11.2016
từng đêm hồn trôi về miền nhớ thương