Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 21:07, số lượt xem: 101

Khi lặng lặng trong đêm
Anh thương vẽ bóng em
Chẳng bao giờ vẽ giống
Chờ sương đêm vẽ thêm
Sao lòng anh được yên
Khi xa bóng xa em
Một chữ yêu bên đó
Ngập đêm nhớ lòng anh
Từng đêm mình ngóng tin
Chuyện trò cho lòng yên
Đêm nào mà không có
Anh quá nhớ tới em
Nhớ lòng em đừng quên
Tặng anh giấc mơ đêm
Cho anh thấy hình bóng
Trong mơ đó là em