Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2019 19:20, số lượt xem: 56

Gửi hồn tìm kiếm em
Ba năm anh chẳng quên
Bóng em chìm trong nhớ
Từng giờ thấy thương thêm

Gửi lòng nhớ tới em
Một bóng bên trời thương
Mấy năm còn vương mãi
Đêm ngày vẫn thầm tên

Gửi giấc mơ tới em
Từng giấc ngọt ngào đêm
Cầu mình chung mơ ấy
Cho lòng mình thương thêm

Gửi tiếng tim tới em
Tiếng lòng đổ quá thèm
Khi mình xa nhau đó
Cho gọn lòng yêu thương

10.30 đêm 23.02.2017
gửi tiếng lòng gọi em đêm nay