Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/05/2017 23:05, số lượt xem: 119

Dù xa nhau bên trời cầu còn đó
Vẫn đề ghi từng ngày xuống dòng thơ
Vấn vương đêm từng cơn thầm thương ngóng
Cầu bão mưa phai tàn để giảm mơ

Dù xa nhau từng đêm vẫn mãi xa
Nhớ nhau rồi từng đêm vẫn gọi về
Lo âu nhau từng cơn bão mưa ấy
Mỏng manh lòng thương nhớ dạt dào khuya

Dù xa nhau bên trời bờ bến kia
Dù bão mưa rơi đổ phủ ngập lề
Ẩm ướt đêm buồn ngày bao năm đã
Bên trời xa chỉ có mình em chia

Dù xa nhau đôi lòng đừng chia hai
Đừng nhoà theo mây đen phủ mịt mờ
Phủ nắng mưa tên em anh còn giữ
Giữ cho gọn lòng thương tận cõi mù

08:00 đêm 26.05.2016
dù xa dù cách vẫn gọn lòng nhớ người