15.00
Đăng ngày 25/04/2017 12:27, số lượt xem: 110

Hai năm rồi vẫn xa
Từng đêm trò chuyện về
Hai năm em còn nhớ
Giấc mơ từng đêm khuya

Hai năm rồi vẫn ngóng
Thì thào tiếng thầm tên
Từng đêm vẫn chờ đó
Lòng nhớ mình em anh

Hai năm vẫn từng đêm
Lòng em nhớ chẳng quên
Bóng anh chìm trong nhớ
Từng giờ thấy thương thêm

Hai năm rồi vẫn thương
Dù xa cách đôi đường
Lời hứa hẹn nhau đó
Lòng nhớ anh chẳng quên

08:00 đêm 14.11.2015
nếu yêu mà xa nhau hai năm
nghe tiếng lòng đổ đêm