Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 20:24, số lượt xem: 109

Bóng ai bên góc trời
Mờ mờ hạt sương rơi
Cầu bóng em còn đó
Dù phủ sương trắng ngời

Bóng ai bên góc trời
Cầu đó là em thôi
Dù sương mây giăng phủ
Mịt mù từng đêm trôi

Bóng ai bên góc trời
Lòng anh nhớ chẳng nguôi
Còn xa nhau bên đó
Tên em phủ bờ môi

Bóng ai bên góc trời
Mùa đông lạnh giá ơi
Cầu đừng sương tuyết phủ
Để anh ngó rõ người

08.00 đêm 17.09.2016
bóng ai cho nhớ cho thương