12.00
Đăng ngày 14/08/2019 20:35, số lượt xem: 86

Vật vờ bao cảnh trời đêm
Chân trời ngồi ngó thêm thèm nhớ nhung
Mùa thu trôi tới bao lần
Mùa yêu mùa nhớ chẳng gần bên nhau
Mùa nào cũng thấy thương đau
Mùa nào mới hết buồn sầu trong tâm
Mùa nào mới có bóng em
Mùa nào mới hết thầm thương bóng ngưòi
Mùa nào như nước chảy trôi
Bao giờ trở lại cho vơi nỗi sầu
Lục bình trôi nổi qua cầu
Cứ trôi đi mãi bao lâu chẳng về
Yêu thương nhờ vả giấc mơ
Trạm thời gian đã thẩn thơ một mình
Bên ai ngắm ánh bình minh
Ngày đêm chẳng có một mình cô đơn

11.30 đêm 04.02.2017
thơ thẩn tới người ngồi ngó trời đêm