Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 17:47, số lượt xem: 107

Sầu vương bóng ai đó
Trôi dài thời gian qua
Buồn bã đêm thanh vắng
Bao năm vẫn thiết tha

Sầu nhớ bên đường đi
Bóng ai phảng phất ghi
In vết đâu đây đó
Gợn lòng nhớ bóng xưa

Sầu thương nhớ đêm khuya
Bóng ai in vật vờ
Cảnh hoang vu đêm ấy
Lòng vẫn thấy đam mê

Sầu khắc ghi trên giấy
Đêm vắng hỏi ai đây
Dòng thơ dài cơn nhớ
Buồn vắng hỏi ai đây

10:45 đêm 07.03.2013
dòng thơ dài sao có em, thương hay ghét đây
thương một tẹo cũng được hi hi