The time they are a-changing

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Lại đây, nhà văn và nhà phê bình
Dùng bút của các anh viết lời tiên tri
Và giữ nguyên đôi mắt rộng mở
Dịp may sẽ không đến nữa
Đừng nói quá sớm làm gì
Bởi bánh xe vẫn đang chuyển động
Đừng nói là ai
sẽ được nêu danh
Người thua hôm nay
sẽ thành người thắng mai đây
Bởi thời gian là một chữ biến


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Về nguyên bản và bản dịch

Bob Dylan chắc chắn là một nhà thơ thứ thiệt. Ít ra dân Tây đều coi là thế.

Bạn Hongha83 lưu ý đoạn thơ bạn đăng chỉ là một khổ trong toàn bộ lời hát của ca khúc The times they're a-chagin'. Ca khúc, hay bài thơ này, gồm cả thảy 5 khổ và nằm trong an bum cùng tên được Dylan cho phát hành vào năm 1963. Bản dịch của bác Hoài Anh ít nhất là sai ở chỗ tên bài. "They're a-changin'" thì nghĩa cũng tương đương như "they're changin'" thôi, khác biệt như là do lối địa phương. Từ "times" ở đây xét theo ý nghĩa toàn bài thì nghĩa chuẩn của nó phải là "thời thế".

Bạn Hongha tìm đăng lại cả bài thơ đi, xong rồi nếu không có ai vào dịch thì mình sẽ thử dịch cho. :))

Chưa có đánh giá nào
Trả lời