Can’t help falling in love

Wise men say, only fools rush in
But I can’t help falling in love with you
Shall I stay, will it be a sin
If I can’t help falling in love with you?

Like a river flows surely to the sea
Darling, so it goes, some things were meant to be
Take my hand, take my whole life too
For I can’t help falling in love with you.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhà thông thái chỉ nói bừa
Nhưng anh vẫn biết anh thừa yêu em
Bỏ lại anh, sẽ tội thêm
Vì anh đã trót yêu em mất rồi?

Sông dài cũng đổ biển khơi
Em yêu, đừng để tình rời xa ta
Vài điều cũng có nghĩa mà
Nắm tay anh nhé, anh là của em
Để anh được mãi yêu em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Người khôn thường nói, kẻ ngu xông vào
Nhưng anh không thể không trao tình này
Đứng ngoài cuộc, anh sẽ là tội đồ
Nếu anh không thể trao em tình này?

Như dòng sông phải chảy về biển cả
Em yêu, đúng vậy thôi, mọi việc an bày
Hãy nắm tay, anh dâng em tất cả
Bởi anh không thể không trao tình này

15.00
Trả lời