26/09/2022 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian là một chữ biến
The time they are a-changing

Tác giả: Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2010 07:09

 

Nguyên tác

Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won't come again
And don't speak too soon
For the wheel's still in spin
And there's no tellin' who
That it's namin'.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin'.

Bản dịch của Hoài Anh

Lại đây, nhà văn và nhà phê bình
Dùng bút của các anh viết lời tiên tri
Và giữ nguyên đôi mắt rộng mở
Dịp may sẽ không đến nữa
Đừng nói quá sớm làm gì
Bởi bánh xe vẫn đang chuyển động
Đừng nói là ai
sẽ được nêu danh
Người thua hôm nay
sẽ thành người thắng mai đây
Bởi thời gian là một chữ biến
Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 6, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bob Dylan » Thời gian là một chữ biến