Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cuộc sống (75) tình yêu (216)
Đăng ngày 04/02/2020 00:15, số lượt xem: 487

Nắng làm vỡ sân bê tông
Nắng rán vàng quả trứng trên sườn núi
Nắng làm tan những tảng băng to
Nắng đốt nhiều vùng đất đến cằn khô
Người ta phải phát điên vì nắng
Thế mà
Nắng phải dừng lại trên đỉnh lùm cây
Không xuống nổi mặt đường.

November 20, 2018