14.00
8 bài thơ
Đăng ký ngày 02/02/2020 23:48, số lượt xem: 1319
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Để gió cuốn đi...”


- Trịnh Công Sơn -