Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Cuộc sống (25) tình yêu (148)
Đăng ngày 23/02/2020 00:31, số lượt xem: 398

Anh chạy một vòng
Tôi cũng chạy một vòng
Ai ai cũng phải chạy một vòng
Vũ trụ này là một vòng quay

Tình yêu cũng chỉ là trò đuổi bắt
Có những người đuổi ta, ta chạy
Có người ta liếc mắt đã chạy như sao băng
Có khi đã tóm được rồi, mà lại mất
Có khi mất rồi mà thực chẳng mất đâu.

Đời người
Muôn kiếp bể dâu
Tạo hoá sinh ra tất thảy đều phải chạy
Cho hết một vòng của mình
Rồi đi đâu?
Rồi về đâu?
Cuộc đời ngắn ngủi sao phải lừa nhau?
Sao không sống nổi một vòng cho chân thật?
Ôi bánh xe luân hồi, sinh tử
Bao giờ mới được ngừng quay?

Feb 6, 2020