Xung quanh Đài tưởng niệm
Những hàng cây dậy tiếng ve kêu!

Ngỡ bao linh hồn bé thơ
Nhập vào tiếng ve kêu trong ấy
Ve kêu đời đời kiếp kiếp
Kêu đến khi nao trở lại làm người...

Tiếng kêu cứa lòng, xé họng,
Mấy mươi mùa hè nóng bỏng
Ngày càng vang xa mãi...
Những hàng cây dậy tiếng ve kêu!


Hirôshima, 1997
(Kỷ niệm 52 năm Hiroshima bị bom nguyên tử. Lễ kỷ niệm và cầu siêu cho những nạn nhân đã hy sinh trong thảm hoạ bom nguyên tử 1945)

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010