Ngọn cỏ yếu mềm ơi!
Hãy kiêu hãnh
        Chỉ có ngươi là điểm tô thế giới khắp nơi nơi


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)